Wybory

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie

Z dnia 29 października 2012 r. o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie w wyborach zarządzonych na dzień 23 października 2012 r.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że zamierza wystąpić do Przewodniczącego Rady Miejskiej z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Miejskiej poświęconego podjęciu uchwały o podziale Gminy na stałe okręgi wyborcze.

Godziny otwarcia obwodów odrębnych

Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Burmistrza dot. powołania obwodowych komisji wyborczych

Informacja

Przypomnienie-zgłoszenie do OKW

Informacja dotycząca możliwości głosowania

Wzór wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa

Wzór - zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Informacja dot. udzielania pełnomocnictwa

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna