Archiwum 2014

Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 14.01.2014 r. Nr sprawy ZP.271.02.2014

Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 31.01.2014 r. Nr sprawy: ZP.271.04.2014

Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2014 roku

Unieważnienie postępowania z dnia 12.02.2014 r. nr sprawy: ZP.271.10.2014

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku – I etap

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 17.02.2014 r. nr sprawy: ZP.271.03.2014

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 19.02.2014 r. nr sprawy: ZP.271.13.2014

Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączem wodociągowym i przyłączem kanalizacji sanitarnej

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 21.02.2014 r. nr sprawy: ZP.271.07.2014

Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2014

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 25.02.2014 r. Część I: Zadanie nr 1, Część II: Zadanie nr 2, Część III: Zadanie nr 3, Część IV: Zadanie nr 4, Część V: Zadanie nr 5. nr sprawy: ZP.271.09.2014

Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2014 roku

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 27.02.2014 r. nr sprawy: ZP.271.22.2014

Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap I):

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 27.02.2014 r. nr sprawy ZP.271.14.2014

Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku – I etap

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 27.02.2014 r. nr sprawy: ZP.271.11.08.2014

Budowa stacji uzdatniania wody w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wareckiej

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 28.02.2014 r. nr sprawy: ZP.271.05.2014

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku - I etap

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 3.03.2014 r. nr sprawy ZP.271.16.2014

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Skolimowa, w aglomeracji Konstancin-Jeziorna, zadania 1 i 2

Rozstrzygnięcie postepowania z dnia 6.03.2014 r. nr sprawy: ZP.271.17.06.2014

Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2014

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 7.03.2014 r. Zadanie nr 1 – Wałbrzych Unieważnienie postępowania, Zadanie nr 2 – Sandomierz I Zadanie nr 3 – Białowieża Zadanie nr 4 – Zakopane Zadanie nr 5 – Warszawa I Zadanie nr 6 – Warszawa II Zadanie nr 7 – Warszawa III Zadanie nr 8 – Kraków I Zadanie nr 9 – Kraków II Zadanie nr 10 – Sandomierz II Zadanie nr 11 – Bałtów Zadanie nr 12 – Sandomierz III Zadanie nr 13 – Kętrzyn Zadanie nr 14 – Toruń Zadanie nr 15 – Denzlingen Zadanie nr 16 – Warszawa V Zadanie nr 17 – Pułtusk Zadanie nr 18 – Mościska ZAWIADOMIENIE O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ZADANIE NR 5 – WARSZAWA I ORAZ O ODSTĘPIENIU OD PONOWNEGO WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 24.04.2014 r. nr sprawy: ZP.271.21.2014

Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2014 i 2015

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 13.03.2014 r. Nr sprawy ZP.271.19.204
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna