Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2014

Zarządzenie nr 222/VI/2014

Z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mostowej.

Zarządzenie nr 221/VI/2014

z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przyznawania zawodnikom nagród pieniężnych za wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Zarządzenie nr 220/VI/2014

z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 rok

Zarządzenie nr 219/VI/2014

z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie nr 218/VI/2014

Z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jaworskiego.

Zarządzenie nr 217/VI/2014

Z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej.

Zarządzenie nr 216/VI/2014

Z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przeznaczonych na cele socjalne w 2014 r.

Zarządzenie nr 215/VI/2014

z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 rok

Zarządzenie nr 214/VI/2014

Z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Zarządzenie nr 213/PF/VI/2014

Z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 rok.

Zarządzenie nr 212/VI/2014

Z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Zarządzenie nr 211/VI/2014

Z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 164/VI/2014 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 29.08.2014.

Zarządzenie nr 210/VI/2014

Z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 165/VI/2014 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 29.08.2014.

Zarządzenie nr 209/PF/VI/2014

Z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2014.

Zarządzenie nr 208/PF/VI/2014

Z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2014.