Budżet 2014

Bilanse za 2014 r.

Kontrola kompleksowej gospodarki finansowej gminy Konstancin-Jeziorna

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2014 r.

Uchwała RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za pierwsze półrocze 2014 r.

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2014 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała Składu Orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 rok

Uchwała Składu Orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Konstancin-Jeziorna

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

Uchwała budżetowa gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2014

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

Projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 r.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna