Archiwum 2013

Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie z dnia 22.01.2013 r. Nr sprawy: ZP.271.1.2013

Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2013

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie z dnia 30.01.2013 r. Nr sprawy: ZP.271.02.2013

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego poziomego, wdrożenie nowych projektów stałych organizacji ruchu na drogach gminnych Konstancina-Jeziorny oraz dostawa znaków drogowych i elementów informacyjnych MSI w 2013 roku

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 20.02.2013 r. Nr sprawy: ZP.271.05.2013

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 1.03.2013 r. Nr sprawy: ZP.271.3.2013

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 06.03.2013 r. Nr sprawy: ZP.271.07.2013

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 11.03.2013 r. Nr sprawy: ZP.271.04.2013

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 21.03.2013 r. Nr sprawy: ZP.271.09.2013

Utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2013 roku

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 29.03.2013 r. Nr sprawy: ZP.271.13.2013

Usługa polegająca na transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz na obsłudze technicznej monitoringu miejskiego w 2013 roku

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 29.03.2013 r. Nr sprawy: ZP.271.14.2013

Świadczenie usług przewozowych w kraju i za granicą w roku 2013 ZP.271.15.2013

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 29.03.2013 r. w zakresie części: 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 04.04.2013 r. w zakresie częśći: 6,7,8,9,10,11,22,23,24  Nr sprawy: ZP.271.15.2013

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku

Rozstrzygnięcie z dnia 02.04.2013 r.

Dostawa i montaż kamer obrotowych do monitoringu miejskiego

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 16.04.2013 r. Nr sprawy: ZP.271.19.2013

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 17.04.2013 r. Nr sprawy: ZP.271.21.2013

Remont podłóg w budynku Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie gmina Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 23.04.2013 r. Nr sprawy: ZP.271.16.2013

Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 23.04.2013 r. Nr sprawy: ZP.271.17.2013
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna