Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2013

Zarządzenie nr 260/VI/2013

Z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Zarządzenie nr 259/PF/VI/2013

Z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 rok

Zarządzenie nr 258/VI/2013

Z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie planu finansowego budżetu gminy na rok 2014 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 257/VI/2013

Z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Zarządu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Skolimów

Zarządzenie nr 256/VI/2013

Z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 rok

Zarządzenie nr 255/VI/2013

Z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie nr 254/VI/2013

Z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji, zadaniem której będzie zaproponowanie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Zarządzenie nr 253/VI/2013

Z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji do protokólarnego przejęcia dokumentacji służbowej pozostającej w dyspozycji Kierownika Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 252A/VI/2013

Z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie powołania i trybu pracy komisji do przyznania nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Konstancin-Jeziorna

Zarządzenie nr 252/PF/VI/2013

Z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 rok