Ogłoszenia jednostek podległych

Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziorna, ul. Warecka działając na podstawie art.24 ust.9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami) ogłasza o podjęciu w dniu 22 listopada 2012 r. Uchwały Nr 304/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna o przedłużeniu czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 5 miesięcy tj. od 01.02.2013 r. do 30.06.2013 r.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna