Wyłożenie do publicznego wglądu - rok 2018

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 98/8, 98/11 i 98/12 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 37 i 38 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia - etap 1

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 5

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 27/1 oraz części działek o nr ew. 27/8 i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna