Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej


1. Podstawy prawne
Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.
Podstawy prawne:
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr. 112, poz. 1198).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

2. Jak poruszać się po Biuletynie Informacji Publicznej
Strona główna składa się z trzech podstawowych elementów:
- menu górne służy do poruszania się między stroną internetową Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna a stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Konstancin-Jeziorna. Ponadto moduł wyszukujący umożliwia odnajdywanie informacji na stronie.

- menu lewe (podmiotowe) zawiera główne działy serwisu informujące m.in. o działalności burmistrza, jego zastępców, sekretarza, skarbnika, a także Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna (m.in. uchwały, terminy posiedzeń komisji). Tutaj znajdują się też zakładki zawierające: informacje dotyczące jednostek organizacyjnych gminy, budżet i statutu gminy.

- menu prawe (przedmiotowe) podzielone jest na zakładki, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. W celu ułatwienia odnalezienia informacji w ramach poszczególnej zakładki zostały utworzone podkategorie. Wybierając określony odnośnik wyświetlona zostanie podstrona prezentująca szukaną wiadomość.

Menu przedmiotowe zawiera m.in. ogłoszenia, które z mocy właściwych przepisów prawnych podlegają udostępnieniu w BIP; ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska w urzędzie i jednostkach podległych; informacje o przetargach na wykonanie usług, dostaw oraz robót budowlanych zamawianych przez gminę, a także ogłoszenia dotyczące m. in. dzierżawy, najmu oraz sprzedaży majątku gminy.

3. Rejestr zmian
Każda wprowadzona w serwisie zmiana jest widoczna w rejestrze dostępnym w zakładce „Redakcja BIP”. W rejestrze zawarte są informacje o czasie przeprowadzenia zmiany, tytule zmienionego artykułu i osobie, która zmiany dokonała.

4. Informacje, których nie ma w BIP
Informacja publiczna, która nie została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Wzór wniosku znajduje się w zakładce „Przewodnik interesanta”.

5. Aktualizacja
Biuletyn Informacji Publicznej aktualizowany jest na bieżąco. Pod każdym artykułem znajduje się metryczka zawierająca: imię i nazwisko osoby, która wytworzyła lub jest odpowiedzialna za treść publikowanej informacji, datę wytworzenia informacji, a także datę jej publikacji i aktualizacji. Wszystkie zmiany w treści artykułu automatycznie widoczne są w rejestrze zmian.

6. Formaty dokumentów
Załączniki publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są w formacie WORD, EXCEL lub PDF.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Patryk Siepsiak
Data wytworzenia: 2012-09-14
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2012-09-14
Data aktualizacji: 2012-09-17
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna