Numery kont bankowych


Gmina Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Nr konta: 84 8002 0004 0200 1111 2002 0086
Bank Spółdzielczy w Piasecznie o. Konstancin-Jeziorna

 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych

Nr konta: 51 8002 0004 0200 1111 2002 0098
Bank Spółdzielczy w Piasecznie o. Konstancin-Jeziorna

Dotyczy wpłat na poczet podatków:

 • rolnego
 • leśnego
 • od nieruchomości
 • od środków transportowych

Nr konta: 78 8002 0004 0200 1111 2002 0097

 • Wpłaty z tyt. udostępniania danych osobowych

Nr konta: 10 8002 0004 0200 1111 2002 0060

 • Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów
 • Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości gminy
 • Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości i lokali gminnych (wykup mieszkań komunalnych)
 • Opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • Mandaty kredytowe wystawiane przez Straż Miejską
 • Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
 • Wpływy z tytułu opłaty urbanistycznej
 • Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej
 • Opłaty i kary za wycinkę drzew
 • Wpłaty z tyt. opłaty skarbowej

Nr konta: 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067

 • Wpłaty zabezpieczeń umów należytego wykonania umowy
 • Wadia w zakresie postępowań przetargowych
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Dariusz Lipiec
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2012-04-19
Data aktualizacji: 2018-10-17
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna