Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące


Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna wg stanu na dzień 14.02.2012 r.

UWAGA: Prezentowane materiały mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane, jako dokument oficjalny. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych lub urzędowych.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Okrzeszyn

Uwaga! Od 26 marca 2013 roku obowiązuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Okrzeszyn, zatwierdzonego uchwałą nr 483/V/44/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. oraz dziennika urzędowego POBIERZ

Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Parcela

 

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa

 

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Kawęczynek-Borowina

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów wsi Obory gmina Konstancin-Jeziorna tzw. „Pola Oborskie”

 

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów osiedla Mirków i terenów przyległych

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów terenu Klarysewa Wschodniego

 

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Cegielni Chylickiej

8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Wierzbna

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów terenu „Chylice - Letnisko”

 

10) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północno - zachodniego - I etap

11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Czarnów w gminie Konstancin- Jeziorna

 

12) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów osiedla Grapa i terenów przyległych

13) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów terenu Klarysewa Zachodniego, Podskarpia, Skolimowa „C” - I etap

 

14) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kawęczynek

 

15) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciszyca

 

Plik do pobrania:

1) Wykaz uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna wg stanu na dzień 14.02.2012 r. POBIERZ

2) Granice uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Konstancin-Jeziorna POBIERZ

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna