Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Konstancin-Jeziorna - obowiązujące

 

  1. Tekst studium: Uchwała nr 97/III/17/99 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (plik PDF, rozmiar: 177 KB)
     
  2. Rysunek studium: Załącznik do uchwały nr 97/III/17/99 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (plik PDF, rozmiar: 5,7 MB)
     
  3. Zarządzenie Zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2018 r. Nr WNP-II.742.57.2017 w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (plik PDF, rozmiar: 129 KB)
     
  4. Załącznik do Zarządzenia Zastępczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2018 r. nr  WNP-II.742.57.2017 w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (plik PDF, rozmiar: 7,7 MB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Ewa Klimkowska-Sul
Data wytworzenia: 2016-09-22
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2016-09-22
Data aktualizacji: 2018-03-29
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna