Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2012

Zarządzenie nr 196/PF/VI/2012

Z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2012 rok

Zarządzenie nr 195/PF/VI/2012

Z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2012 rok

Zarządzenie nr 194/VI/2012

Z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy na rok 2013 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 193/PF/VI/2012

Z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2012 rok

Zarządzenie nr 192/VI/2012

Z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Zarządzenie nr 191/VI/2012

Z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia na stan Gminy Konstancin-Jeziorna dróg publicznych na terenie Konstancińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ELSAM” w Konstancinie-Jeziornie.

Zarządzenie nr 190/VI/2012

Z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Zarządzenie nr 189a/PF/VI/2012

Z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2012 rok

Zarządzenie nr 189/VI/2012

Z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Zarządzenie nr 188/PF/VI/2012

Z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2012 rok
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna