Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2008

Nr 1/V/2008

Z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny ofert konkursowych dotyczących realizacji zadań w ramach pożytku publicznego

Nr 2/V/2008

Z dnia 14 stycznia 2008 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny ofert i wyłonienia kandydatów na stanowisko Kierownika Biura Rady Miejskiej oraz Radcy Prawnego do obsługi Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy

Nr 3/V/2008

Z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych

Nr 4/V/2008

Z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia dyżurów gminnych przedszkoli w okresie wakacji letnich w 2008 roku

Nr 5/V/2008

Z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Piaski

Nr 6/V/2008

Z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Habdzin - II wyłożenie

Nr 7/V/2008

Z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2008 roku

Nr 8/V/2008

Z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do II wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Słomczyna Wschodniego

Nr 9/V/2008

Z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gassy - II wyłożenie

Nr 10/V/2008

Z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie oddania w administrację budynku
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna