Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2009

Nr 1/V/2009

Z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy "A" uzdrowiska i terenów przyległych

Nr 2/V/2009

Z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie "Let's talk - podniesienie umiejętności pracowników administracji samorządowej z terenu Powiatu Piaseczyńskiego" - dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Nr 3/V/2009

Z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstancin-Jeziorna oraz powołania Komisji do dokonania przeglądu w terenie ww. nieruchomości

Nr 4/V/2009

Z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych

Nr 5/V/2009

Z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2009

Nr 6/V/2009

Z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu - emisja obligacji komunalnych na łączną kwotę 15.000.000 zł 

Nr 7/V/2009

Z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew-Gawroniec

Nr 8/V/2009

Z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Straży Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Nr 9/V/2009

Z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie określenia stawek czynszu na lokale mieszkalne

Nr 10/V/2009

Z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w  Konstancinie-Jeziornie w administrację zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Niecałej
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna