Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2010/VI

Nr 01/PF/VI/2010

Z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2010 rok 

Nr 02/VI/2010

Z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego, którego zadaniem będzie kierowanie pracami, związanymi z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

Nr 03/VI/2010

Z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010  

Nr 04/PF/VI/2010

Z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2010  rok

Nr 05/VI/2010

Z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów osiedla Mirków i terenów przyległych, zatwierdzonego uchwałą Nr 413/III/51/2002 z dnia 24 września 2002 r.

Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2010/V

Nr 01/V/2010

Z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie

Nr 02/V/2010

Z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy na rok 2010

Nr 2a/V/2010

Z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy na rok 2010 z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 

Nr 3/V/2010

Z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa  w sołectwie Dębówka, należącym do Gminy Konstancin-Jeziorna

Nr 4/V/2010

Z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za IV kwartał 2009 roku
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna