Aktualności ochrona środowiska

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 r.

Interpretacji Ministerstwa Środowiska dotycząca wypowiadania umów przez właściciele nieruchomości

Czy właściciele nieruchomości, którzy mają zawarte umowy będą mogli po dniu 1 lipca 2013 r. korzystać z nich, a nie z systemu gminnego? Czy właściciele nieruchomości będą musieli wypowiadać dotychczas zawarte umowy na odbieranie odpadów komunalnych, czy wygasają one z mocy prawa?

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przypomina

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, zgodnie z Uchwałą Nr 451/V/38/2010 Rady Miejskiej z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, przypomina, że właściciele nieruchomości zobowiązani są zapewnić systematyczne sprzątanie terenu nieruchomości oraz koszenie roślinności.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przypomina

W ostatnich dwóch latach, szczególnie w okresie letnim, obserwujemy anomalie pogodowe przejawiające się wyjątkowo intensywnymi opadami deszczu. Kierując się troską o bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przypomina:

Przyłącz nieruchomość do miejskiej sieci kanalizacyjnej

Zgodnie z obowiązującym prawem właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku jej braku, należy wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu - złóż zgłoszenie

W związku z przeprowadzoną w ubiegłym roku inwentaryzacją oraz sporządzeniem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2011-2032” Urząd Miasta i Gminy zamierza starać się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. 
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna