Interpretacje podatkowe

Interpretacja indywidualna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie art. 14e i art. 14j I i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) oraz art. 1, art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r.. poz. 1381 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie pisemnej interpretacji Indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zdarzenia przyszłego.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna