Przewodnik interesanta

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawy dotyczące ochrony środowiska i rolnictwa

Wydział Finansowy

Sprawy finansowe i podatkowe

Wydział Dróg Gminnych

Sprawy dotyczące dróg gminnych, m.in. wnioski: o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego lub lokalizację zjazdu z drogi gminnej

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

Karta Dużej Rodzin, dowóz dzieci niepełnosprawnych, pomoc materialna o charakterze socjalnym

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Sprawy związane z geodezją i nieruchomościami

Wydział Planowania Przestrzennego

Decyzje: o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Wypisy i wyrysy:  ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna, z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Urząd Stanu Cywilnego

Akty urodzenia, zgonu, imiona i nazwiska, wydawanie dowodów osobistych

Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej

Dostęp do informacji publicznej na wniosek, zgoda na używanie herbu gminy

Klauzula informacyjna - Skargi i wnioski


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Skargi i wnioski.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna