Informacje o wynikach naborów - 2018 r.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Inspektor ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Inspektora w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Informatyk.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Inspektora w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Informatyk.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Inspektora w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie - Stanowisko urzędnicze: Podinspektor w wydziale ds. Świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Głównego Specjalisty - Inspektora nadzoru  ½ etatu.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Informatyk.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Kierownik Wydziału Dróg Gminnych.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Główny Specjalista – Inspektor Nadzoru ½ etatu w Wydziale Inwestycji i Remontów.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Głównego Specjalisty ds. wynagrodzeń w Referacie Budżetowym.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna