Sołectwa

Wykaz sołectw

Harmonogram spotkań burmistrza gminy z sołtysami

Najbliższe spotkanie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z sołtysami odbędzie się 18 września 2018 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie.

Fundusz sołecki na 2018 rok

Ogłoszenia

Zarządzenie ws. uchylenia Zarządzenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Cieciszew Gminy Konstancin-Jeziorna

Zarządzenie nr 129/VII/2018 z dnia 11 września 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna nr 127/VII/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Cieciszew Gminy Konstancin-Jeziorna.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zwołuje zebranie mieszkańców sołectwa Cieciszew celem dokonania wyborów sołtysa w sołectwie Cieciszew w dniu 17 września 2018 roku o godz. 19.00 w budynku świetlicy wiejskiej w Cieciszewie.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna  zwołuje zebranie mieszkańców sołectwa Opacz celem dokonania wyborów Sołtysa w Sołectwie Opacz w dniu 27 listopada 2017 roku o godzinie 18.00 w Domu Ludowym w Opaczy.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna  zwołuje zebranie mieszkańców sołectwa Obory celem dokonania wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Obory w dniu 7 lipca 2017 roku o godzinie 19.00 w budynku gminnego przedszkola w Oborach.

Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim mieszkańców sołectwa Cieciszew

Sołtys wsi Cieciszew Wojciech Łukasz Kowalczyk zwołuje z inicjatywy własnej Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Cieciszew, które odbędzie się 15.02.2016 roku o godzinie 18.00, drugi termin 15.02.2016 o godzinie 18.15 w remizie OSP Cieciszew
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna