Budżet Gminy Konstancin-Jeziorna

Budżet Gminy Konstancin-Jeziorna 2004

Uchwała NR  169/IV/12/2004 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia  23  lutego  2004 r. w sprawie  budżetu  gminy na 2004 rok (pliki do pobrania na dole strony)

Objaśnienie do budżetu gminy 2004 r.

Załącznik Nr 1 Zbiorczo budżet gminy  Konstancin-Jeziorna na rok 2004 r.

Załącznik Nr 2  Plan dochodów gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2004

Załącznik Nr 3 Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2004

Załącznik Nr 4 Plan wydatków budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2004

Załącznik Nr 5 Wydatki budżetu Konstancin-Jeziorna na rok 2004

Załącznik Nr 6 Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla jednostek organizacyjnych podległych gminie na rok 2004

Załącznik Nr 7 Wykaz dotacji dla innych podmiotów na rok 2004

Załącznik Nr 8 – Plan zadań inwestycyjnych na rok 2004

Załącznik Nr 9 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2004-2006

Załącznik Nr 10 – Spłata zaciągniętych pożyczek w roku 2004

Załącznik Nr 11 – Prognoza długu Gminy na dzień 31 grudnia każdego roku

Załącznik Nr 12 – Przychody i wydatki zakładu budżetowego na rok 2004

Załącznik Nr 13 – Przychody i wydatki środków specjalnych na rok 2004

Załącznik Nr 14 – Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004

Załącznik Nr 15 – Przychody i rozchody budżetu Gminy na 2004r.

Dochody budżetowe

Wydatki budżetowe

Zestawienie wydatków bieżących oświatowych i wychowania

Zestawienie wydatków bieżących edukacyjnej opieki wychowawczej

Zestawienie wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych na rok 2004.

 

  

Opublikował(a):
Data publikacji: 2010-01-19
Data aktualizacji: 2011-12-31
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna