Budżet Gminy - 2012 rok


Uchwała nr 169/VI/19/2011

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2012 POBIERZ
Załączniki do uchwały POBIERZ

Uchwała na 170/VI/19/2011
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017 POBIERZ


Uchwała nr Wa.207.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawa z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2012 rok POBIERZ


Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  z dnia 7 czerwca 2013 roku
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2012 rok POBIERZ
 

 

Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2012-01-11
Data aktualizacji: 2013-07-08
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna