Budżet 2015


Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2011-2017


Uchwała budżetowa przyjęta 21 lutego 2011 r. - część 1 

Uchwała budżetowa przyjęta 21 lutego 2011 r. - załączniki 1

Uchwała budżetowa przyjęta 21 lutego 2011 r. - załączniki 2

Uchwała budżetowa przyjęta 21 lutego 2011 r. - załączniki 3
 


Sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy Konstancin-Jeziorna za 2011 rok
Pełna treść POBIERZ      


Uchwała Nr Wa.167.2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 2 maja 2012 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011
POBIERZ
 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Irena Krasnopolska
Opublikował(a):
Data publikacji: 2011-06-02
Data aktualizacji: 2015-11-13
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna