Urząd Stanu Cywilnego


Urząd Stanu Cywilnego - pok. nr: 60, 61 (parter)

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 9.00-15.00

Ewidencja ludności - pok. nr 2 (parter)
poniedziałek: 9.00-17.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00

Pracownicy:

Bożena Pindelska – kierownik

22 484 23 50

Marzena Micewicz – zastępca kierownika

22 484 23 51

Ewidencja ludności

 

Krystyna Poncyljusz - inspektor

22 484 23 52

Małgorzata Kucicka - inspektor

22 484 23 53

Anna Mackiewicz - inspektor

22 484 23 54

 


Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. przyjmowanie oświadczeń o:
  a) wstąpieniu w związek małżeński,
  b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
  c) stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach niemożności zawarcia małżeństwa,
  d) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
  e) wstąpieniu w związek małżeński w przypadku grożącego niebezpieczeństwa,
  f) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  g) uznaniu dziecka,
  h) uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
  i) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  j) wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego,
 2. załatwienie spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny,
 3. archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorczych oraz prowadzenie skorowidza tych akt,
 4. współdziałanie ze związkami wyznaniowymi, sądami i ewidencją ludności innych urzędów jst.
 5. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie oraz wydawanie decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk,
 7. wykonywanie innych zadań na mocy zawartych porozumień,
 8. wydawanie aktów stanu cywilnego,
 9. prowadzenie ewidencji ludności,
 10. prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 11. prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z obowiązku meldunkowego,
 12. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość. 
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Bożena Pindelska
Data wytworzenia: 2018-05-27
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-06-17
Data aktualizacji: 2018-06-17
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna