Straż Miejska


Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie

ul. Sobieskiego 5
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22-757-65-49, 602-291-864
e-mail: komendasm@konstancinjeziorna.pl

Kierownictwo:
Stanisław Grudzień - komendant
Sylwester Ropielewski - zastępca komendanta Przyjmowanie interesantów:    
od poniedziałku do piątku

od godz. 8.00 do godz. 19.00

Służba w patrolach zmotoryzowanych, pieszych, rowerowych: 
poniedziałek - piątek 8.00-23.00, sobota  8.00-23.00, niedziela 11.00-23.00


W Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie obecnie (stan na 3 grudnia 2018 r.) zatrudnionych jest 16 strażników oraz 5 operatorów, którzy prowadzą całodobowo obsługę monitoringu miejskiego.


Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

Do zadań straży miejskiej należy w szczególności:

  1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
  3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
  5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
  8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Stanisław Grudzień
Data wytworzenia: 2014-04-08
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2014-04-15
Data aktualizacji: 2018-12-03
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna