Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

 

Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

ul. Mirkowska 54A/2, 05-520 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22-754-35-35


Jeżeli ty lub ktoś z twoich bliskich ma problem z agresją, alkoholem, narkotykami, dopalaczami lub innymi uzależnieniami możesz zgłosić się o bezpłatną pomoc do:

1. Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Rycerska 13
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel. 22-756-34-84, 22-756-34-85

2. Gminnego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
ul. Mirkowska 54A lok. 2
05-520 Konstancin-Jeziorna
Tel. 22-754-35-35

W punkcie dyżury pełnią:

 • Jerzy Rosiński - terapeuta
  Porady w zakresie problemów alkoholowych, grupa wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - w poniedziałek, środę i piątek w godz. 17.00-20.00
 • mgr Agnieszka Solecka - psycholog
  Porady i konsultacje dla ofiar przemocy domowej - w środę w godz. 9.00 -11.30
 • mgr Barbara Robaszkiewicz - psycholog
  Problemy narkotykowe, porady, konsultacje, pomoc terapeutyczna - w czwartek w godz. 17.00-20.00
 • dr n.med. Elżbieta Karina Steinbarth-Chmielewska - specjalista psychiatra
  Porady i konsultacje, pomoc terapeutyczna - w czwartek w godz. 17.00-20.00
 • mgr Agnieszka Kempa - kurator zawodowy
  Udzielanie porad, w sprawach wymagających interwencji zwłaszcza ochrony osób nieletnich - w piątek w godz. 10.00-13.00
   

3. Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przewodnicząca - Bożena Pindelska
Tel. 22 756-42-78


Podstawowe zadania Gminnego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień:

 • motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego,
 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru zachowań,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.

Pismo do komisji, z wnioskiem o rozpatrzenie opisanej sprawy, można składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy (pok nr. 4) lub przesyłać na adres: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Barbara Królak
Data wytworzenia: 2017-11-08
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-11-08
Data aktualizacji: 2017-11-08
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna